Ta kontakt med oss så får du veta mer

Funderar du på att registera dig som kund hos BackOffice Webbtjänster? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att komma vidare.

Ta ett viktigt steg.

Våra kunder befinner vanligt sig 3 olika situationer

  • Man vill utveckla företaget och söker verktyg och stöd för detta.
  • Man har problem och vill avhjälpa dessa.
  • Man har ett krav från beställare på att man skall vara certifierade enligt någon standard, vanligtvis ISO:9001 och 14001.

BackOffice Webbtjänster erbjuder kraftfulla och väldesignade digitala verktyg för att man skall kunna leda verksamheten framåt. Våra moduler tillsammans eller var för sig erbjuder en rad genomtänkta funktioner.

  • Processer & Flöden 
  • Kvalitet & Miljö 
  • Risker & Förbättringar
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete 
  • Anmälaren
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Projekthantering 

Jag vill veta mer om BackOffice Webbtjänster