Integritetspolicy för kunder till
BackOffice Webbtjänster

 

Senast uppdaterad 2019-09-20

BackOffice Webbtjänster Sweden AB

I denna policy kallas BackOffice Webbtjänster Sweden AB, Orgnr: 556680-9827 för BoWebb och är personuppgiftsansvarig medan ditt företag kallas för kunden.

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för kunder till något av våra webbaserade program.  Observera att vi tillhandahåller endast ett system (BackOffice webbtjänster) där kunden själva avgör vilka personuppgifter som lagras. BoWebb behandlar inga personuppgifter. I våra system krävs e-postadress som kan knytas till enskild person. Kunden är alltid ett företag/juridisk person som i sin tur ansvarar för uppgifter som lagras i program från BoWebb.

Data som lagras i BoWebb. (BoWebb agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.)

Vårt syfte för att spara dina personuppgifter är för att BoWebb som system ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som juridisk kund. Vi sparar även uppgifter om dig som ännu inte är kund när du registrerar dig för testkonton.

Vårt ansvar omfattar endast kundens kontaktperson i samband med affärsrelationen. Uppgifter som sedan kunden för in i BoWebb omfattas inte av vårt ansvar. (förutom tekniska lösningar för skydd av data, se nedan)

BoWebb agerar som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som listas i eget dokument ”Personuppgiftsbehandlingar”.

Som personuppgiftsansvarig har BoWebb ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi sparar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Lagringstid och gallring.

Efter avslutad affärsrelation sparar vi ert ”BoWebb” en tid för att säkerställa att ni fått med er all information, därefter hårdraderas all data. Efter hårdraderingen finns inga möjligheter att återställa data.

Vid behov av gallring och radering av era egna lagrade uppgifter under pågående affärsrelation finns funktioner för detta inbyggda i BoWebb. Kontakta supporten för vägledning vid radera/gallring av data. (support@bowebb.com)

Säkerhet

BoWebb skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av BoWebb:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på BoWebb samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa för branschen rekommenderade arbete för informationssäkerhet. All kommunikation sker krypterat.

BoWebb som personuppgiftsbiträde

BoWebb agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund (kundens kontaktperson) till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och BoWebb.

BoWebb kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

Underbiträden till BackOffice Webbtjänster AB

BoWebb använder inte underbiträden till våra tjänster och molnlösningar utan endast sekretessavtal. Anledning till detta beror på att våra underleverantörer inte behandlar uppgifter men att man endast teoretiskt kan ha möjlighet att få fram personuppgifter.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

BoWebb använder ingen direktmarknadsföring. Vi använder endast kundansvarigas och användares uppgifter som kunden själv har registrerat för att ge dig information om när större nyheter och eventuella störningar uppstår i våra tjänster.

Överföring av information

BoWebb lagrar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon e-postinformation till 3:e part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på vår hemsida.